Contactar

Josep Manel Giménez

 • President Denso Barcelona

ENTREVISTA

Entrevista a Josep Manel Giménez

 • Bon dia Josep Manel, ens pots fer una breu presentació sobre els teus orígens a nivel personal? Ets nascut al Bages?

Si, sóc nascut a Manresa el 15 de gener de 1966, per tant 54 anys. Vaig estudiar a la Salle i vaig fer el servei militar obligatori.

 • Explica’ns la teva formació professional. Què vas estudiar?

Llicenciatura d’Econòmiques a l’Autònoma i també Finances i Comptabilitat

 • I a nivell de trajectòria professional, quina ha sigut la teva evolució laboral fins a dia d’avui?

La única experiència laboral és DENSO. Em vaig unir a Denso l’any 1990 – 1991, és a dir fa 29 anys que treballo a DENSO. Vaig entrar al departament de comptabilitat i planificació. Després em vaig convertir en el mànager de l’àrea. Posteriorment em vaig convertir en director general de comptabilitat, planificació i comptes. Vaig canviar d’àrea i vaig anar a producció. A l’any 2015 vaig esdevenir president de DENSO Barcelona.

 • Com a president de l’empresa DENSO, ens pots explicar quines són les teves principals funcions?

Desenvolupar la política d’empresa, el pla d’accions derivat d’aquesta política d’empresa i cada 2-3 anys preparar el Midle Therm Plan. També la gestió de recursos, inversió i persones i també aplicar el “Plan, do, check, action”. També treballo en la gestió de negocis.

 • A nivell estratègic, quins són els punts forts, i també els febles, per DENSO, d’estar al Bages?

Els punts forts són la ubicació central de Catalunya, la disponibilitat dels recursos. El Bages ha esdevingut més industrial però auxiliar de l’automòbil. Respecte els punts febles crec que el Bages és endogàmic. No hi ha una única gestió integrada de les institucions. El nivell d’anglès de l’àrea és molt baix

 • I a nivell general, quina és la teva visió sobre les possibilitats professionals en els sector industrial al Bages?

Hem de potenciar el talent local, hem de potenciar també la col·laboració entre les universitats.

 • En la situació actual (Covid), quina és la teva percepció sobre la reacció social i empresarial que hi ha hagut a la comarca?

Amb la mentalitat japonesa recomanació vol dir “complir”. Aquí recomanació vol dir “no compliré”. Algunes de les mesures eren molt severes però també necessitàvem el compromís de la gent. Respecte al sector empresarial està fent en alguns sectors danys importants que no sabem si seran estructurals o no. En general correcte però en alguns moments diria que s’han près solucions quan el problema ja estava al damunt.

 • A nivell de sinèrgies entre empreses del Bages, quina és la visió? Has trobat situacions de fàcil col·laboració?

En algunes àrees si però podríem fer més. La relació amb la Universitat és molt bona pels universitaris en pràctiques. També hem trobat partners per empreses d’inversió en maquinària. Si que ho hem trobat fàcil però podríem fer més sinergies.

 • Què és el que més recomanaries del Bages, per a un professional que s’estigui plantejant venir-hi a treballar i/o a viure-hi?

Que fos atractiu. La imatge de Catalunya és difusa, només es coneix Barcelona. S’ha de crear una imatge de la Catalunya Central.

 • I a nivell d’empreses, independentment del sector en què es trobin, penses que és un bon plantejament establir-s’hi?

Hi ha mèrits i demèrits. Crec que si que ha de ser atractiu però no ho sabem comunicar.

 • A nivell personal, ens pots dir 3 experiències o llocs que ningú es pot perdre?

Montserrat, la mística. Degustar quelcom al passeig. Anar a un partit del Bàsquet Manresa. Visitar una planta Industrial.