Contactar

Avís Legal

1. Identificació del lloc web

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc web:

Consell Comarcal del Bages

Domicili de contacte: Muralla de Sant Domènec, 24 08241 Manresa (Barcelona)
NIF. P5800009B
Telèfon: 93 693 03 50
Correu electrònic: [email protected]
Nom de domini: https://www.ccbages.cat

Condicions d´ús del lloc web

2. Atribució de la condició de la persona usuària del lloc web

La utilització de www.ccbages.cat (d’ara endavant, el lloc web) li atribueix la condició la persona usuària del lloc web i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada pel Consell Comarcal del Bages (d’ara endavant, “CCBages”) en el moment mateix en què la persona usuària accedeix al lloc web. En conseqüència, la persona usuària ha de llegir atentament les presents condicions en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que poden ser objecte de modificacions.

El CCBages es reserva el dret de modificar les condicions d’ús del lloc web. És obligació de la persona usuària revisar periòdicament les presents condicions.

3. Objecte

Les presents condicions d’ús pretenen regular l’accés de les persones usuàries i la navegació posterior pel lloc web. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació entre les persones usuàries i el CCBages quan els primers utilitzin el lloc web ofert pel CCBages per qualsevol tipus de finalitat

4. Obligacions de les persones usuàries

Accés i utilització del lloc web:

La visita i la consulta d’informació del lloc web, té caràcter gratuït per a totes les persones usuàries.

Obligació de fer un ús correcte dels Continguts:

la persona usuària es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició de les persones usuàries al lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal (condicions d’ús) i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic

5. Propietat intelectual

El CCBages és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per la seva explotació, sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, la informació i la resta d’obres i invencions relacionades amb el lloc web i la tecnologia associada al mateix, així com sobre els seus continguts.

Els continguts d’aquest lloc web, incloent dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre sense el permís previ, escrit i explícit del CCBages.

Consell Comarcal del Bages (CCBages) és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit del CCBages. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes del CCBages.

La persona usuària s’ha d’abstenir d’aportar continguts que s’hagin obtingut de forma il·lícita o protegits per drets de propietat intel·lectual (copyright) sense l’autorització expressa dels autors originals o els propietaris dels citats drets. En tot cas, respondrà la persona usuària i no el CCBages de les possibles reclamacions econòmiques o de qualsevol tipus que poguessin dirigir-se al CCBages per aquests fets en reclamació dels citats drets de propietat intel·lectual.

En el cas en que una persona usuària o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter indegut de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), l’incompliment dels deures i obligacions previstes en aquestes condicions o la vulneració d’altres drets, haurà d’enviar un correu electrònic a [email protected] o a [email protected] informant al CCBages dels els següents punts:

  • Dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic
  • Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el lloc web i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;
  • Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat;
  • En el supòsit de violació de drets, les dades personals del titular dels drets suposadament infringits.
  • Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

El CCBages procedirà immediatament a adoptar les mesures per a l’esmena o eliminació, si escau, de les citades dades o continguts.

Tots els serveis d’ús del programari estan protegits per lleis de copyright i tractats internacionals de copyright, així com altres lleis i tractats de caràcter intel·lectual. Tots els drets de títol i de propietat intel·lectual en el contingut al que s’accedeix mitjançant l’ús del lloc web és propietat del CCBages o del respectiu propietari i també estan protegits per copyright i altres lleis de propietat intel·lectual.

6. Protecció de dades personals i confidencialitat

En compliment del que es disposa en la normativa de protecció de dades, el CCBages, com a responsable del tractament, li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni durant la seva navegació pel lloc web i/o mitjançant l’emplenament de formularis ubicats en aquest, només s’utilitzaran per gestionar el manteniment del lloc web, oferir-li un servei òptim i de qualitat, millorar la seva experiència la persona usuària i realitzar tasques administratives relacionades amb els serveis i activitats que oferim per mitjà del lloc web. Amb la cessió de les seves dades, vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb les finalitats indicades.

El CCBages garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes siguin objecte de tractament en la mesura en què la nostra entitat té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat necessàries i adequades per aquest propòsit.

Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en el CCBages eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

Tota la informació que faciliti la persona usuària a través del registre o emplenant els formularis del lloc web haurà de ser veraç. A aquests efectes, la persona usuària garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció als serveis que ofereix el CCBages. D’igual forma, serà responsabilitat de la persona usuària mantenir tota la informació facilitada al CCBages permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de la persona usuària. la persona usuària serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al CCBages o a tercers per la informació que faciliti.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se al CCBages enviant un correu electrònic a [email protected] o [email protected].

Per a més informació sobre la nostra política de protecció de dades consulti la nostra “Política de Privadesa”.

7. Limitacions de responsabilitat

El CCBages no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis del lloc web. Quan això sigui raonablement possible, el CCBages advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. El CCBages tampoc garanteix la utilitat dels serveis del lloc web per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, no garanteix que les persones usuàries puguin efectivament utilitzar els mateixos, accedir a les diferents pàgines web que formen el lloc web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

En tot cas, si vostè se sent perjudicat per la difusió en el nostre lloc web de vídeos o imatges, pot remetre’ns un correu electrònic a: [email protected]t / [email protected] i estudiarem la seva reclamació i la possibilitat de retirar el material del nostre lloc web.

El CCBages no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts del seu lloc web generats pels empleats del CCBages o les persones usuàries del lloc web en publicar les seves opinions en aquest lloc web.

Respecte als enllaços externs: el lloc web pot contenir enllaços a llocs web que no pertanyen, ni són controlats, editats o censurats pel CCBages per tant no assumim cap responsabilitat pel contingut, polítiques de privadesa o pràctiques d’aquests llocs web externs. L’existència d’aquests enllaços a la web no comporta, per part del CCBages, l’aprovació dels serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol altra classe de material existent en tals llocs web i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació i/o continguts i serveis existents en els llocs.

El CCBages es guardarà el dret a canviar, modificar o afegir clàusules sense notificació prèvia, sempre que es facin constar degudament online en el present document.

8. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Els termes i l’ús del lloc web del CCBages o qualsevol servei que ofereixi el CCBages, seran regits i interpretats d’acord amb les lleis espanyoles, i per a qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest servei les parts se sotmeten expressament a la Jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).