Per què al Bages?

El Bages és una gran oportunitat, una aposta de futur.

És un dels territoris a l’alça, gràcies a la write my paper implantació de les noves tecnologies i a la bona connexió amb el món per mitjà de les grans infraestructures viàries que es creuen al mig de la comarca. Situada just al centre de Catalunya, és prou propera a la zona metropolitana de Barcelona però a prou distància com per disposar de sòl disponible, assequible i versàtil.

La tradició industrial del Bages, el seu teixit empresarial i institucional i el tarannà de la seva gent converteixen aquesta comarca en un territori altament competitiu, xyz homework review cridat a ser un referent europeu en l’aprofitament de sinergies i col·laboracions industrials.

»01

 

INFRAESTRUCTURES

 

»02

 

SÒL INDUSTRIAL

 

»03

 

TRADICIÓ INDUSTRIAL

 

»04

 

RECURSOS HUMANS

 

»05

 

FORMACIÓ

 

»06

 

INNOVACIÓ

 

»07

 

INSTITUCIONS

 
 
La mida justa per créixer. Això és el que ofereix el Bages, una comarca que vol créixer de forma equilibrada i sostenible, que emergeix fruit de l’èxit de la seva planificació territorial i estratègica. El Bages està preparat per per continuar evolucionant d’acord amb el creixement de la seva economia, i les seves institucions vetllen perquè el teixit empresarial sempre trobi bona resposta a les necessitats de cada moment. Com un vestit fet a mida.

Amb el finançament de:

Diputació de Barcelona Generalitat de Catalunya Servei d'Ocupació de Catalunya Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Unió Europea. Fons social europeu